Waarom lichaamstaal je zoveel meer kan vertellen

Dat talen per land verschillen dat weten we. Daarom is het ook goed dat je op school meerdere talen leert. Een taal die echter op geen enkele school geleerd wordt is lichaamstaal. En dat terwijl lichaamstaal in elk land hetzelfde is. Je kunt aflezen aan iemand of hij blij, verdrietig, gesloten of open is. En je kan nóg veel meer lezen. En aan de hand van de lichaamstaal kan je beter inschatten wat je gesprekspartner exact wilt, want met woorden kan je iets anders zeggen, dan wat je in werkelijkheid bedoelt. In deze blog leg ik je meer uit over lichaamstaal.

Oké het bovenstaande plaatje is misschien iets te veel gericht op politiek, maar het illustreert heel goed dat je met woorden kunt liegen, maar je lichaamstaal zal je verraden. Het grappige is ook dat veel foto’s van goede of juist slechte lichaamstaal van politici komt. En tja waardoor zou dat toch komen?

Je ogen weerspiegelen de ziel

Ogen kunnen veel vertellen. Vaak wordt niet aankijken geassocieerd onbetrouwbaarheid. Ook kan het een gevoel opwekken dat je iets te verbeten hebt. Maar ook onzekerheid is een gevoel die ervoor zorgt dat je liever wegkijkt. Probeer daarom ook altijd oogcontact te maken met de gesprekspartner. Het iemand aankijken is iets wat je jezelf kan aanleren, dus je zult nog andere ijkpunten moeten hanteren om de lichaamstaal te kunnen lezen.

Hoe zit iemand tegenover je? 

Kijk goed hoe de houding van de persoon tegenover je is. Is het gesloten of juist open, wordt er veel met de handen gepraat? Of worden de handen juist verborgen. Deze type houdingen kunnen je veel vertellen over iemand en of jouw boodschap over komt.

De gesloten houding

Gesloten lichaamstaal
(Photo by Roger L. Wollenberg-Pool/Getty Images)

In de bovenstaande foto is president Obama erg gesloten. Hij heeft zijn armen over elkaar en is dus niet ontvankelijk voor hetgeen tegen hem gezegd wordt. Als je daar ook nog een keer zijn gezicht bij bekijkt weet je dat het eigenlijk een gesprek is die niet binnen zal komen.

Ongeïnteresseerde houding

Ongeïnteresseerde lichaamstaal

In de bovenstaande foto zie je iemand die een body shift doet. Het gewicht van het lichaam wordt verplaatst, het hoofd gaat hangen en wordt ondersteund. Dit alles heeft te maken met desinteresse. Waar de anderen in deze vergadering meer een actief luisterende houding aannemen zal deze dame niets van het gesprek opvangen. Toch is ook bij de heren op de achtergond iets aan te merken. De gevouwen handen weerspiegelen gesloten zijn en de 2de meneer heeft ook zijn lichaam afgeschermd met één arm. Eigenlijk is alleen de 3de meneer ontvankelijk en actief qua lichaamshouding.

Voelt iemand zich te goed?

Arrogante lichaamstaal

Wellicht ziet het er al bekend uit, maar de persoon in de bovenstaande foto die staat voor zijn gevoel boven jou. Zij hoofd is een beetje naar achter gekanteld en hij kijkt als het ware op je neer. De vergrotende trap van deze houding is het handen achter de hoofd doen. Weet aan de hand van de lichaamstaal hoe deze persoon tegenover je zit en gebruik zijn lichaamstaal om je verhaal te doen. Sta bijvoorbeeld tijdens het gesprek even op om op een white board iets te schrijven, hierdoor kan je de stand  van het hoofd veranderen van je gesprekspartner.

De lippen aanraker

Lippen aanraker

Tja de bovenstaande houding is natuurlijk het meest grappige als de pen tegen de lip aankomt en gaat lekken. Of wacht… het ging niet om leedvermaak ;). Als er iemand tegenover je zit die zijn of haar lippen aanraakt, kan het zijn dat deze persoon de mening voor zich houdt, maar het kan ook zijn dat jij te agressief overkomt. Probeer het laatste te elimineren door je verbale communicatie zachter te maken (indien mogelijk). Deze reflex is als kind ontstaan en is een volwassen versie het duimen. Door je lippen aan te raken zorg je voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het kan echter ook zijn dat je iets wilt zeggen maar dat je door je lippen aan te raken het binnenhoudt. Weet dat deze persoon een mening heeft en probeer deze mening naar voren te halen.

Adem in… adem uit

Als je niet goed ademhaalt kan je zenuwachtig of juist onzeker overkomen. Zorg er altijd voor dat je rustig blijft ademen. Hierdoor zal de non-verbale communicatie een stuk beter worden. Het is voor jezelf fijner, omdat je niet buiten adem raakt én voor de toehoorder is het een stuk fijner luisteren. Het gevolg is dat jouw boodschap beter overkomt.

Word een spiegel

Dit kan heel zweverig klinken, maar het klopt als een bus. Als jij een autoriteit bent/wordt gedurende het gesprek zal de gesprekspartner jouw lichaamshouding gaan kopiëren en spiegelen. Voorkom hoe dan ook dat je een gesloten houding overneemt van een gesloten gesprekspartner. Blijf bewust open communiceren en zorg ervoor dat op een onbewuste manier jouw houding wordt overgenomen. Zo zal je meer successen boeken tijdens de gesprekken.

Nog meer over lichaamstaal? 

Wil je nog meer leren over lichaamstaal? Het duo Barbara en Allan Pease heeft samen een aantal boeken geschreven over lichaamstaal die gemakkelijk weglezen en die je veel leren. Dit zijn boeken die zeker een aanrader zijn:

Als je liever met een goede serie wilt leren over lichaamstaal, dan is de serie Lie to Me een echte aanrader. Deze serie kijkt zeer gemakkelijk weg en ondertussen leer je er ook nog wat van.